Cho thuê Thiết bị Cắt đai ốc & Cảo

 

Danh mục thiết bị và thông số kỹ thuật:

Liên hệ để biết thêm thông tin hoặc yêu cầu chào giá:

Mr. Ngô Văn Tùng  Handphone: 0903 643 859    Email: tungnv@minhanh.com

Mr. Lê Đình Toản    Handphone: 0913 720 100    Email: toanld@minhanh.com