Cung cấp dịch vụ kỹ thuật gia công cơ khí tại hiện trường

   
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thử nghiệm áp suất (pressure test) cho van và hệ thống đường ống. Áp suất tối đa 30.000 psi. Môi chất: nước hoặc khí.    Chi tiết . . .

Dịch vụ BDSC nồi hơi - bộ trao đổi nhiệt: Làm sạch cặn trong lòng ống; nong ống, cắt ống, thử độ kín, bịt ống, phay mặt sàng . . .    Chi tiết . . .

Thiết bị đa dạng: máy siết đầu vuông / máy siết dạng mỏng / bolt tension. Siết bu lông trên bờ và dưới nước.    Chi tiết . . .

Dịch vụ chống ăn mòn các công trình bờ và dưới nước: Phủ nhựa dẻo chống ăn mòn kim loại  &  Sơn chống ăn mòn dưới nước.  Chi tiết . . . 

Thực hiện các dịch vụ cân tải trọng các cấu kiện có trọng lượng lớn. Trọng lượng cân tối đa 450 tấn, mức chính xác 0.03%.   Chi tiết . . .

Cắt/vát ống thép; Sửa chữa mặt bích; Phay mặt phẳng; Phục hồi bề mặt kim loại (HVOF, ARC); Gia công lỗ; Nâng/hạ và di dời cấu kiện nặng.    Chi tiết . . .