Chính sách đào tạo tại Minh Anh

Chương trình đào tạo nâng cao tay nghề cho đội ngũ kỹ thuật viên (KTV) được công ty Minh Anh thực hiện thường xuyên. Công ty có thể kết hợp cùng các Hãng cung cấp thiết bị cử chuyên gia hoặc mời các chuyên gia độc lập để tổ chức đào tạo. Bên cạnh đó công ty tự thực hiện các khóa đào tạo cho KTV mới khi có nhu cầu. Ngoài ra, để hỗ trợ các khách hàng sử dụng dịch vụ cho thuê thiết bị của Minh Anh, công ty cũng tổ chức các khóa đào tạo, hướng dẫn vận hành thiết bị cho đội ngũ KTV của một số khách hàng.

Một số khóa đào tạo do Minh Anh thực hiện:

1. Nâng cao kỹ năng vận hành thiết bị xiết bu lông

2. Vận hành máy mài van

3. Vận hành máy phun phủ kim loại HVOF

4. Vận hành máy phun phủ ARC

5. Hội thảo "Xiết bu lông dưới nước"

6. Vận hành máy phay mặt bích

7. Vận hành máy cắ & vát mép ống thép

8. Vận hành máy hàn