Dịch vụ bảo dưỡng - sửa chữa van công nghiệp.

Khả năng thi công:                                                                                                                   

- Bảo dưỡng, sửa chữa các loại van đến 24".

- Sửa chữa van bi, van cầu, van cổng, van kiểm tra, van bướm, . . .

- Kiểm tra áp suất (leak test) và cấp chứng nhận Vilas sau khi sửa chữa.

- Sử dụng thiết bị di động, có khả năng thi công tại hiện trường.

Thiết bị:

- Máy mài/rà van: LarsLap / Sweden.

- Máy kiểm tra áp suất: Barbee / USA

- Máy phun phủ kim loại (HVOF): Dura Metal / USA                                                        

Một số dự án đã thực hiện:                                                                               

- Sửa chữa van các loại - Công ty Velocity

- Sửa van bi - Xí nghiệp Khai Thác / VSP

- Sửa van bi - Nhà máy Đạm Phú Mỹ

- Sửa van cầu trên tàu FPSO của PTSC

Hình ảnh thi công tại các dự án: