Dịch vụ cân tải trọng hiện trường

Khả năng thi công:

Cung cấp dịch vụ cân tải trọng tại hiện trường.

- Tải nén (cân sàn): 10 – 450 tấn.

- Tải kéo (cân móc cẩu): 100 tấn.

- Phụ kiện: Bộ hiển thị và thùng đựng

Ứng dụng:

- Ứng dụng trong nhiều lĩnh vực: xây dựng, giao thông, xây lắp giàn khoan dầu khí. . .

- Dùng trong hoạt động chế tạo, lắp đặt, sửa máy móc, thiết bị trọng lượng lớn.

   - Cân tải nhiều điểm, tính toán trọng tâm của các cấu kiện siêu trường, siêu trọng.            

Một số dự án đã thực hiện:

      RentATool thực hiện cân tải kết cấu - PTSC M&C

      Dịch vụ cân tải kết cấu thép - Anpha ECC

      Cân tải trọng cẩu TENOVA tại công trường Phú Mỹ

      Cân trọng lượng thân tháp gió - Công ty TNHH CS Wind Việt Nam