Dịch vụ chống ăn mòn

Minh Anh cung cấp các giải pháp và dịch vụ thi công chống ăn mòn. Dịch vụ do chúng tôi cung cấp bao gồm phun phủ nhựa dẻo chống ăn mòn kim loại các công trình trên bờ và sơn chống ăn mòn dưới nước.

Chọn biểu tượng để xem thông tin chi tiết.

Công nghệ phun nhiệt nhựa dẻo bảo vệ và chống ăn mòn các bề mặt kim loại. Áp dụng đối với công tác chống ăn mòn các hệ thống đường ống có van và mặt bích. Chi tiết . . .

 

Dịch vụ sơn chống ăn mòn dưới nước. Ứng dụng hiệu quả đối với các công trình giàn khoan, tàu biển, cầu cống . . .  Áp dụng được với bề mặt kim loại hoặc bê tông. Chi tiết . . .