Cho thuê thiết bị & Dịch vụ kỹ thuật

Bên cạnh hoạt động kinh doanh mua bán máy móc và thiết bị cơ khí, công ty Minh Anh đầu tư trang bị một số thiết bị để cho thuê. Các thiết bị là loại di động, ứng dụng rất tốt trong công tác gia công tại hiện trường.
Ngoài ra công ty Minh Anh cũng cung cấp dịch vụ gia công cơ khí tại hiện trường. Các dịch vụ do chúng tôi cung cấp đặc biệt phù hợp cho công tác BDSC các nhà máy như: nhà máy điện, nhà máy đạm, nhà máy đường, nhà máy đóng tàu, giàn khoan dầu khí, . . .
Chọn biểu tượng để xem chi tiết các dịch vụ.
 

Cung cấp dịch vụ thử nghiệm áp suất cho van và hệ thống đường ống. Sử dụng máy cố định để thử nghiệm tại xưởng hoặc máy di động để cung cấp dịch vụ tại hiện trường. Áp suất thử tối đa 30.000 psi, môi chất thử bằng nước khoặc khí. Chi tiết . . .

 

Cung cấp dịch vụ BDSC nồi hơi - bộ trao đổi nhiệt. Đầy đủ thiết bị thi công tại hiện trường. Bao gồm Thiết bị làm sạch các loại cặn trong lòng ống và Thiết bị gia công, sửa chữa (nong ống, cắt ống, thử độ kín, bịt ống . . .). Chi tiết . . .

 

Cung cấp dịch vụ xiết đai ốc (bu lông) thủy lực. Thiết bị đa dạng chủng loại (máy xiết đầu vuông / máy xiết dạng mỏng / bolt tension), đáp ứng mọi yêu cầu về xiết bu lông tại hiện trường, bao gồm dịch vụ xiết bu lông trên bờ và dưới nước. Chi tiết . . .

 
Cung cấp dịch vụ chống ăn mòn các công trình bờ và dưới nướ, bao gồm:
Enviropeel - phun phủ chống ăn mòn kim loại. Chi tiết . . .
Alocit - sơn chống ăn mòn dưới nước. Chi tiết . . .

 

Thực hiện các dịch vụ cân tải trọng các cấu kiện trọng lượng lớn. Trọng lượng cân tối đa 450 tấn, mức chính xác 0.03%. Chi tiết . . .

 

Cung cấp các dịch vụ gia công cơ khí tại hiện trường, bao gồm: Cắt/vát nguội ống thép đến 24"; Gia công, sửa chữa mặt bích đến 100”; Phay mặt phẳng; Phun phủ phục hồi kim loại (HVOF, ARC); Gia công lỗ; Nâng/hạ và di dời cấu kiện nặng. Chi tiết . . .