Dịch vụ nâng - di chuyển trọng lượng lớn

Khả năng gia công:                                                                                                         

- Dịch vụ kích thủy lực, lực nâng tối đa 200 tấn.

- Dịch vụ di chuyển cấu kiện có trọng lượng lớn. Tối đa 200 tấn.

Thiết bị:

- Kích thủy lực: Simplex / USA.

- Con lăn: Hilman Roller / USA.

- Thiết bị gọn nhẹ, phù hợp thi công trong không gian hạn chế.

- Bao gồm đầy đủ phụ kiện như: bơm thủy lực, dây dẫn dầu, đồng hồ áp suất, . . .

Một số dự án đã thực hiện:                                                                                                                

- Dịch vụ kích thủy lực - Nhà máy đóng tàu Triyards.

- Dịch vụ kích thủy lực - PTSC-MC.

- Dịch vụ kích thủy lực - Công ty Lilama Ninh Bình.

- Dịch vụ kích thủy lực - Nhà máy đóng tàu Bến Kiền.

- Dịch vụ kích thủy lực - Xí nghiệp Toa xe Vinh / Nghệ An.

- Dịch vụ kích thủy lực - Công ty Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn.

- Dịch vụ kích thủy lực - Công ty Vận tải Đa Phương Thức.

Hình ảnh thi công tại các dự án: