Đối tác truyền thống

Đối tác cung ứng là khâu đầu tiên, cơ bản của hoạt động kinh doanh, là điều kiện tiên quyết để cung cấp tới khách hàng các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao, từ đó góp phần để hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Xác định rõ được vai trò quan trọng của Nhà cung ứng, qua quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty Minh Anh đã tìm kiếm, sàng lọc và thiết lập quan hệ đối tác với các Nhà cung ứng truyền thống phù hợp nhất. Minh Anh có các đối tác truyền thống cho mỗi sản phẩm, dịch vụ của mình.

Một số đối tác của Minh Anh: