Quản lý chất lượng

Để duy trì, đảm bảo và không ngừng hoàn thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ, công ty Minh Anh thực thi Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp bao gồm việc áp dụng các HTQLCL quốc tế, song song đó công ty thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo nâng cao tay nghề cho đội ngũ kỹ thuật viên.

Các Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng tại Minh Anh:

1. Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

2. Hệ thống quản lý ISO/IEC 17025:2005

Các khoá đào tạo tại Minh Anh:

1. Nâng cao kỹ năng vận hành thiết bị xiết bu lông

2. Vận hành máy mài van

3. Vận hành máy phun phủ kim loại HVOF

4. Vận hành máy phun phủ ARC